Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

OREW w Rymanowie jest niepubliczną, specjalistyczną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Do Ośrodka uczęszcza obecnie 40 wychowanków w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

OREW jest placówką pobytu dziennego. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-15.30. Opieką i terapią obejmuje dzieci i młodzież z terenu 6 gmin (Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Dukla, Haczów, Zarszyn). Wychowankowie dowożeni są do ośrodka przez 2 busy będące własnością Stowarzyszenia oraz przez prywatnych przewoźników. Odpłatność za dowóz dzieci do OREW-u ponoszą gminy.